Politika zasebnosti

1. Čemu je namenjena ta politika? 

Vprašanje varstva podatkov obravnavamo resno in želimo zagotoviti, da je vaša zasebnost pri uporabi naših strani vedno zaščitena. V naslednji politiki zasebnosti bomo razložili, kako se obdelujejo vaši podatki. Namen te politike je, da vam pomagamo razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. To je pomembno, zato vas vabimo, da si vzamete čas in politiko preberete.

 

2. Kdo obdeluje vaše osebne podatke? 
2.1. Upravljavec osebnih podatkov 

Če sodelujete z nami, nam zaupate svoje osebne podatke. Upravljavec vaših osebnih podatkov je v tem primeru Rol Group d.o.o. ., Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana (dalje Rol Group), info@rol-group.si, tel: 01 620-97-50. V podjetju Rol Group d.o.o. se zavedamo pomena zasebnosti. Vsi zaposleni pri podjetju Rol Group d.o.o. si močno prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas na varnem. V ta namen smo oblikovali pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Če imate kakršnakoli vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko kadarkoli stopite v stik z našo kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov: Mitja Primožič, mail: info@rol-group.si , telefon: 01 620-97-50.

 

2.2. Obdelovalci 

Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši obdelovalci. To so druga zaupanja vredna podjetja oziroma posamezniki, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. pooblaščeni tiskarji, klicni centri, dostavne službe ipd.). Pred izbiro obdelovalca skrbno preverimo njegovo ustreznost, zlasti, da je obdelovalec za opravljanje svoje dejavnosti registriran in da zagotavlja ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun. 

 

3. Katere vaše osebne podatke obdelujemo in zakaj? 

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo. 

 

3.1. Dostopni podatki brez osebnih podatkov 

Za izboljšanje ponudbe naše spletne strani zbiramo in hranimo nekatere dostopne podatke brez osebnih podatkov.

Ko zahtevate datoteko z našega spletnega mesta, podatke o dostopu zbiramo in hranimo za namene tehničnega upravljanja spletne strani.

 

Ti podatki vključujejo:

 • stran, s katere je bila podana zahteva za dostop,
 • naslov spletne strani, ki je bil zahtevan,
 • datum in uro zahteve,
 • čas, porabljen na strani,
 • status dostopa (to je, če je bila datoteka prenesena ali ni bila najdena itn.),
 • IP naslov računalnika, s katere je bila podana zahteva za dostop,
 • opis vrste in različice uporabljenega spletnega brskalnika,
 • nameščeni operacijski sistem.

Ti podatki se analizirajo za tehnične statistične namene in za tehnično upravljanje spletne strani in se v nobenem primeru ne prenašajo na tretje osebe. Ti anonimni podatki so shranjeni ločeno od osebnih podatkov in v nobenem primeru niso povezani z vašimi osebnimi podatki, kar pomeni, da nobena povezava s posamezno osebo ni mogoča.

 

3.2. Obdelava osebnih podatkov za namen sklenitve in izvajanja pogodbe 

Če ste s podjetjem Rol Group d.o.o. sklenili pogodbo, se vaši osebni podatki primarno obdelujejo za namen sklenitve in izvajanja pogodbe (npr. priprava ponudbe, fakturiranje, reševanje reklamacij, ipd). Ob izpolnjevanju naročila bomo potrebovali zlasti osebno ime in naslov vašega prebivališča. Zaradi lažje in hitrejše komunikacije z vami vas bomo ob oddaji naročila zaprosili tudi za druge vaše kontaktne podatke, zlasti vaš elektronski naslov in telefon, kamor vas bomo lahko obveščali o vseh pomembnih dejstvih v zvezi z vašim naročilom, dokler se boste strinjali s takšnim načinom obveščanja.

 

3.3. Obdelava osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve 

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi za druge namene, če ste za takšno obdelavo podali privolitev. Privolitev pomeni vsako vašo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje s katero izrazite soglasje z obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Osebno privolitev lahko podate s svojo (pisno ali ustno) izjavo ali z drugim jasnim pritrdilnim dejanjem. V primeru uporabe spletišča Rol Group d.o.o. se npr. za privolitev šteje, ko na spletišču s klikom na prazno okno potrdite, da dovolite obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Če ste mlajši od 15 let, ne morete podati veljavne privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem primeru mora z obdelavo vaših osebnih podatkov soglašati eden od staršev oziroma skrbnik. 

 

3.4. Obdelava osebnih podatkov za namen neposrednega trženja 

Če ste z nami sklenili pogodbo ali ste z nami v kakšni drugi poslovni interakciji, ki sodi v sklop naše zakonite dejavnosti, lahko vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) že na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, uporabljamo tudi za neposredno trženje. Če ste v to privolili, se vsi vaši osebni podatki, ki jih Rol Group d.o.o. obdeluje v svojih zbirkah, lahko uporabljajo tudi za neposredno trženje, tj.

 • za pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke; 
 • za anketiranje, 
 • za segmentacijo (tj. ponujanje naših storitev) 
 • oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, potreb (profiliranje) ipd. 

Neposredno trženje lahko izvajamo preko vseh komunikacijskih kanalov: prek navadne in elektronske pošte, kratkih SMS in MMS sporočil, telefona (stacionarnega in mobilnega), facebooka in drugih družabnih omrežij. 

 

V Rol Group d.o.o. ne izvajamo izključno avtomatiziranega sprejemanja odločitev, ki bi imela pravne učinke v zvezi z vami ali bi na vas drugače znatno vplivala. Vse informacije glede uporabe piškotkov si lahko preberete na naši spletni strani.

 

3.5. Druge obdelave vaših osebnih podatkov 

Osebne podatke v zvezi vašim naročilom obdelujemo tudi za namene različnih internih statistik, analiz in kontrol. V tem okviru zlasti izvajamo analize, povezane z ugotavljanjem uspešnosti posamezne tržne akcije, ter kontrole pri ugotavljanju pravilnosti obračuna doplačil in obračuna provizij našim zastopnikom in posrednikom, ki so nujne zaradi zagotavljanja pravilnega izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti do naših pogodbenih partnerjev. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v tem primeru naš zakoniti interes, pri čemer bomo uporabili najmanjši možen obseg vaših osebnih podatkov ter si prizadevali, da ne pride do nedovoljenega posega v vaše interese ali temeljne pravice. 

 

4. Ali bomo vaše osebne podatke posredovali tretjim osebam? 

Osebne podatke si izmenjujmo z drugimi družbami, organizacijami ali posamezniki, če v dobri veri verjamemo, da so dostop do takih podatkov, njihova uporaba, hranjenje ali razkritje razumno potrebni za: 

 • upoštevanje morebitnih veljavnih predpisov, zakonodaje, pravnih postopkov ali izvršljivih zahtev državnih organov.

Drugim fizičnim ali pravnim osebam vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, razen če boste v to izrecno privolili. 

 

5. Kdaj in kako lahko zahtevate prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov? 

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve (npr. obdelava za neposredno trženje), lahko kadarkoli osebno, pisno po pošti na naš naslov Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana) ali na naš elektronski naslov (info@rol-group.si), ali po telefonu (tel: 01 620-97-50) zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bo Rol Group d.o.o. v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za te namene ter vas o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestila. Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica. 

 

6. Katere pravice še imate in kako jih lahko uresničite? 

Če Rol Group d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke, imate naslednje pravice: 

 • zahtevate lahko dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje; 
 • zahtevate lahko dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni; 
 • zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo; 
 • zahtevate lahko omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov; 
 • na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, razen če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov. V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bodo naši nujni legitimni interesi za obdelavo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če bo obdelava nujna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite na našo kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov, po pošti na naslov Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana s pripisom Za Varstvo osebnih podatkov, ali na elektronski naslov: info@rol-group.si

 

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15 oziroma 30 dneh. 

 

7. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Ker je varnost vaših podatkov za nas pomembna, posredujemo vaše osebne podatke prek varne SSL povezave. Če se osebni podatki zbirajo, je prenos podatkov šifriran z uporabo postopka SSL. Vaši osebni podatki se potem posredujejo prek interneta z vsaj 256-bitnim SSL-jem. Šifriranje SSL ščiti vaše osebne podatke pred dostopom tretjih oseb. SSL (Secure Socket Layer) je protokol za šifriranje sporočil na internetu, ki ponuja še posebej visoke ravni varnosti.

 

Prav tako našo spletno stran in druge sisteme zagotavljamo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za preprečevanje izgube, izbrisa, dostopa, spreminjanja ali razširjanja podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Kljub rednim pregledom pa popolna zaščita pred nevarnostjo kljub temu ni mogoča.

 

Naša spletna stran gostuje na strežnikih podjetja G-server d.o.o., ki je lociran v Ljubljani, Slovenija. Podrobnejše informacije o lokaciji zaradi varnosti niso na voljo. 

 

Podjetje Rol Group d.o.o. zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporablja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Postopki in ukrepi so podrobno opisani v internem Pravilniku o varstvu osebnih podatkov podjetja Rol Group d.o.o.

 

8. Spletna analitika

Za boljše delovanje spletne strani www.rol-group.si uporablja storitev spletne analitike Google Analytics, ki jo ponuja Google, Inc. (»Google«). Google Analytics analizira, kako uporabljate spletno mesto.

 

Spletno mesto rol-group.si za potrebe Google Analytics ne shranjuje piškotkov (cookie). Za potrebe analitike rol-group.si posreduje Googlu identifikacijsko številko uporabnika (UserID), ki jo je predhodno dobila prav od storitve Google Analytics. Google shranjuje podatke za Google Analytics na svojih strežnikih, katerih lokacija nam ni znana. Podjetje Rol Group d.o.o.  Googlu ne posreduje nobenih osebnih podatkov. Upoštevajte, da ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo IP Anonymization, zato se IP naslov obravnava le v okrnjeni obliki, kar pomeni, da je preprečena osebna identifikacija.

 

Google bo v imenu upravljavca te spletne strani uporabil te podatke za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih spletnih strani za operaterje spletnih mest in drugih operaterjev, ki se nanašajo na spletno dejavnost in uporabo interneta. Okrnjen naslov IP, ki ga brskalnik prenese v storitev Google Analytics, ni povezan z drugimi Googlovimi podatki. Vaše sledenje na spletnem mestu Kopije – nove zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v vašem brskalniku (možnost »Ne sledi« oz. »Do not track«).

 

Več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti pri uporabi storitev Google najdete na spletnem mestu Google.


9. Vtičniki družbenih omrežij

Spletno mesto rol-group.si lahko vključuje vtičnike družbenih omrežij, kot so Facebook, YouTube in druga.

 

Vtičniki se prikažejo na spletnem mestu prikazujejo takšni, kot jih servira družbeno omrežje. Ob prikazu vtičnika, vtičniku posreduje zgolj naslov trenutno prikazane spletne strani, samodejno se posreduje tudi IP naslov. 

 

Vtičniki družbenih omrežij praviloma shranjujejo piškotke, s katerimi identificirajo svoje uporabnike. V teh primerih ne gre za piškotke spletnega mesta rol-group.si, ampak piškotke spletnega mesta družbenega omrežja.

 

Vsebina posamičnega vtičnika je lahko prilagojena uporabniku, če je le-ta uporabnik dotičnega družbenega omrežja. Vsebino vtičnika prikaže družbeno omrežje, Rol Group d.o.o. nima vpliva na vsebino, niti vtičniku ne posreduje nobenih podatkov, na osnovi katerih bi vtičnik lahko identificiral uporabnika.

 

Več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti pri uporabi storitev vtičnikov družbenih omrežij najdete na spletnih mestih teh omrežij.

 

10. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke? 

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodb, hranimo deset let od sklenitve pogodbe. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, hranimo deset let od preklica vaše privolitve.

 

11. Spremembe 

Ta politika se lahko občasno spremeni. Morebitne spremembe te politike bomo objavili na tej strani. Ob večjih spremembah bomo objavili vidnejše obvestilo. 

 

Rol Group  d.o.o.,

dne 08.04.2019